Betaling                                                                                                            

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail van deelname en een factuur. Je wordt verzocht de factuur binnen de gestelde termijn te betalen. Het niet binnen de termijn voldoen van de factuur kan leiden tot het vervallen van de deelname.

Annuleren door coach

Soulcafe behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen de workshop te annuleren of uit te stellen. Indien door dit uitstellen of annuleren door Soulcafe de deelnemer niet in staat is aan de workshop deel te nemen, dan wordt het volledige deelnamegeld gerestitueerd.

Het kan voorkomen dat een workshop niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat de coach ziek is. In dat geval zal de deelnemer hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal er een vervangende datum worden aangeboden.

Annuleren door deelnemer                                                                            

Bij annulering tot twee weken voor de start van de workshop, wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken voor de aanvangsdatum is geen annulering meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen.

Afwezigheid op de workshop of voor een coachingsgesprek sessie

Als je voordat je je aanmeldt al weet dat je bepaalde data niet aanwezig kan zijn, geef dit dan aan op het aanmeldingsformulier of tijdens het kennismakingsgesprek. Wanneer je niet bij een bijeenkomst aanwezig kan zijn, vindt er geen restitutie van kosten plaats. Wel is het mogelijk bij een gemiste sessie deze telefonisch door te nemen.

Inhalen van een workshop is niet mogelijk, tenzij vooraf besproken.

Bij vragen: neem contact op via rahel@soulcafe.nl.